Broedvrij houden havengebieden

Broedvrij houden havengebieden

Havengebieden zijn een favoriete broedplaats voor zee- en kustvogels zoals de zilvermeeuw, dwergstern of bontbekplevier. Of het nou gaat om gebieden waar zandvlaktes worden omgetoverd tot terreinen waar gebouwd kan worden aan nieuwe logistieke terreinen, of dat het allang geen zandvlaktes meer zijn. Wat de status van het terrein ook is. De ligging en de grote hoeveelheid vogels in de omgeving maken broedende vogels eerder standaard dan een uitzondering. Om de geplande werkzaamheden niet te verstoren is het daarom noodzakelijk om een bouwterrein in het havengebied broedvrij te houden. Broedende vogels kunnen namelijk maandenlange vertraging opleveren.

Waarom havengebieden broedvrij houden

Vogels, en zeker nestelende of broedende vogels, zijn bij Nederlandse wet beschermd. De wet natuurbescherming stelt dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. Ook mogen eieren niet langer worden geraapt. Doordat de vogels niet mogen worden verstoord kan het van directe invloed zijn op werkzaamheden. Zo kunnen broedende vogels een bouwterrein stilleggen totdat het broedseizoen is afgelopen en de laatste kuikens zijn uitgevlogen. Maar ook kunnen vogels territoriaal worden, vooral meeuwen zijn hier goed in, en medewerkers van het gebied aanvallen om hun nesten te beschermen. Het is dus van belang dat er maatregelen worden getroffen zodat de vogels op (bouw)terrein binnen het havengebied niet gaan broeden.

Begin op tijd met het broedvrij houden havengebied

De meest voorkomende vogels in havengebieden (de zilvermeeuwdwergsternbontbekplevierscholekster en kleine mantelmeeuw) hebben uiteenlopende broedseizoenen maar ook broedgewoontes. Het brede broedseizoen in havengebieden loopt van eind februari tot eind juli. De meeste van deze soorten hebben maar één broedsel, maar de bontbekplevier kan wel tot drie broedsels per seizoen leggen. Zo kunnen broedende vogels tot ruim vier maanden voor overlast en werkonderbrekingen zorgen. Niet meer mogen bouwen is één ding, maar een kolonie van 100 paren kan ook op andere vlakken voor de nodige overlast zorgen. Avonda Faunabeheer adviseert om vanaf februari te starten met het broedvrij houden van havengebieden. De manier waarop we uw havengebied broedvrij houden is afhankelijk van de kenmerken van het gebied. In de meeste gevallen passen we de volgende methodes toe.

Hoe wij een havengebied broedvrij houden

Afhankelijk van de werkzaamheden in en (bouw)planning van het havengebied past Avonda Faunabeheer verschillende methodes toe om het specifieke terrein broedvrij te houden. Indien mogelijk wordt er gezorgd dat het gebied zo onaantrekkelijk mogelijk is voor broedende vogels. Natuurlijke beschutting wordt weggehaald en gras wordt kort gemaaid. Dit alleen voorkomt echter niet dat vogels hier gaan broeden. Door het introduceren van natuurlijke vijanden zoals honden of roofvogels op stok wordt tijdens het hele broedseizoen het gebied vrijgehouden van broedende vogels.

Verwacht u dat broedende vogels de werkzaamheden in of (bouw)plannen van een havengebied kunnen verstoren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de situatie door te spreken.

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug

Recente cases broedvrij houden

Niets is vervelender voor winkelend publiek dan extreme overlast door toedoen van duiven. Precies dat is wat er in deze case gebeurde. Een grote groep duiven verstoorde de orde dusdanig…

In deze case gaan we in op het broedvrij houden van een oud datacentrum, wat tijdens de zomermaanden gesloopt moest worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Op het terrein…

De aanleg van een windmolenpark is specialistisch werk, waarbij de weersomstandigheden een bepalende factor hebben. Het liefst gebeurt dit niet in de winter. De grote kans op slecht weer, hevige…