Konijnen vangen

Konijnen vangen

Konijnen planten zich razendsnel voort. Al tijdens hun eerste levensjaar krijgen ze jongen en per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven nesten krijgen. Dat betekent dat ze om de 30 dagen een nieuw nest kan hebben!  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de konijnenpopulatie explosief groeit en hiermee ook de konijnenoverlast. Avonda Faunabeheer kan de konijnen voor een groot deel vangen zodat u geen overlast meer heeft. Echter, wij kunnen konijnen nooit allemaal vangen. Hierdoor is het in sommige gevallen belangrijk dat er periodiek onderhoud gepleegd wordt om de populatie onder controle te houden.

Waarom konijnen vangen?

Konijnen graven gangen met veel vertakkingen en de gangenstelsels hebben meerdere uitgangen. Door het graven van holen zorgen konijnen voor verzakkingen. Ook veroorzaken de dieren knaagschade doordat ze aan leidingen knagen. Dit kunnen redenen zijn om konijnen te (laten) vangen.

Konijnenoverlast

Konijnen zorgen voor materiële schade aan gebouwen, sportvelden, gewassen en producten. Dit doen ze door te graven of te knagen. Ze kunnen zorgen voor ziektes, maar ook voor imagoschade.

De overlast op een rij:

  • Graafschade (aan sportvelden, parken en tuinen)
  • Knaagschade (aan gewassen en tuinen)
  • Veroorzaken van verzakkingen (gevaarlijk op sportvelden)
  • Imagoschade bij bedrijven en instellingen

Waar konijnen vangen?

Konijnen komen veel voor in het Botlekgebied, de Europoort, de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte.

Bij dijken, raffinaderijen, campings, sluizen, stuweilanden, spoordijken en taluds van snelwegen kunnen konijnen voor behoorlijk wat schade zorgen. Maar ook bij gebouwen, industriepanden, bungalowparken, golfterreinen, nafta tanks, maneges, stadions en begraafplaatsen is er regelmatig overlast door konijnen. Door de konijnen op deze plaatsen te vangen kan het probleem worden opgelost.

Hoe worden de konijnen gevangen?

Avonda Faunabeheer kan op een milieuvriendelijke wijze zorgen voor het vangen van konijnen. Dit doen we door het op de juiste wijze inzetten van roofvogels en fretten. Door middel van fretten worden de konijnen uit hun burcht gejaagd. Vervolgens worden de konijnen in een zogenaamde buidel of door roofvogels gevangen. Deze vorm van bestrijding is geruisloos en geeft snel resultaat. Het is de meest doeltreffende en humane manier om konijnen te bestrijden. Ook is het ecologisch verantwoord, veilig en onschadelijk voor mensen en gebouwen.

Meer weten over konijnen vangen?

Wilt u meer informatie over het vangen van konijnen en de bestrijding hiervan, of heeft u vragen over konijnenoverlast? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug