Navigatie

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug

Avonda Faunabeheer

Sinds 1999 is Avonda Faunabeheer zich gaan specialiseren in broedpreventie en vogelwering. Vooral het verjagen van duiven is één van onze kerntaken. Naast de overlast of hinder die ondervonden kan worden aan vogels richten wij ons ook op het vangen van konijnen en het verwijderen van wespennesten. Wij weten als geen ander wat voor overlast vogels en ander ongedierte kan veroorzaken. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar. Wij geloven in onszelf en geven dan ook een no cure, no pay garantie. Zo verzekeren wij u ervan dat het probleem wordt opgelost.

Sinds 1999 bezig met Faunabeheer

Avonda Faunabeheer kent zijn oorsprong in 1999. Ver daarvoor was oprichter Eelke Tieleman al actief in het faunabeheer en de valkerij. Zijn reeds aanwezige kennis en ervaring heeft hij in dat jaar in een nieuwe onderneming gestoken, welke al snel uitgroeide tot een succesvolle faunabeheerder.

Waar er eerst nog roofvogeldemonstraties in dierentuinen werden gegeven, is er in 2004 gekozen om Avonda Faunabeheer te specialiseren in enkel het beheren van fauna. Met het bestrijden van duivenoverlast heeft Avonda hele wijken ontdaan van verregaande vervuiling door duivenpopulaties beheersbaar te maken. Ook andere diersoorten kennen inmiddels een rijke historie aan uiteenlopende projecten.

Efficiënte oplossingen

Avonda streeft erna om een zo efficiënt mogelijke oplossing te bieden voor ieder probleem, maar houdt daarbij de diervriendelijkheid sterk in acht. Opdrachtgevers wordt een transparant en planmatig verhaal voorgehouden en kunnen rekenen op een discrete behandeling van ieder project. Ook werken wij regelmatig samen met ecologen. Lees meer over onze werkwijze.

Specialist in broedpreventie en vogelwering

Sinds de oprichting heeft Avonda Faunabeheer zich steeds meer gespecialiseerd op vogelwering en broedpreventie. Juist ook omdat de gevolgen van het verkeerd uitvoeren van dergelijke projecten soms erg groot kunnen zijn. Zowel vogelwering als broedpreventie vragen veel kennis van uiteenlopende vogelsoorten en de juiste manier om deze te weren of af te schrikken. Omdat wij er zeker van willen zijn dat u geen overlast (meer) heeft van vogels hebben we alle nodige kennis vergaard, de diploma’s behaald en kunnen we u nu een gegarandeerde oplossing bieden.

Ons specialisme heeft uiteraard geen invloed op de andere diensten die wij aanbieden. Zo worden onze honden en roofvogels ook graag ingezet bij het opsporen en wegvangen van konijnen. Zelf helpen we u graag bij het verwijderen van een wespennest.

Werkgebied

Het werkgebied van het bedrijf omvat geheel Nederland. Zo houden we bijvoorbeeld bouwpercelen in de haven van Rotterdam broedvrij, of hangen we vogelnetten op in bedrijfshallen van de voedingsindustrie. Als ‘thuishaven’ heeft Avonda echter het land van Maas en Waal. Daar staat de eigen valkerij. Avonda Faunabeheer werkt voor bedrijven, gemeenten, woningstichtingen en in sommige gevallen voor particulieren.