broedpreventie

Broedvrij houden met natuurlijke hulpmiddelen

De gevolgen van broedende vogels op een terrein kunnen soms onvoorzien groot zijn. In sommige gevallen leidt het zelfs tot een project vertraging van drie maanden. Dit komt doordat de wet natuurbescherming broedende vogels beschermd. Alle broedende vogelsoorten mogen niet verstoord worden.

Het broedvrij houden middels natuurlijke hulpmiddelen is in de meeste gevallen de eerste stap van het broedvrij houden van uw terrein. Door gebruik te maken, of juist het verwijderen van, natuurlijke middelen wordt het terrein zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt voor (broedende) vogels. Uiteraard gaat dit in samenspraak met u, om zo geen hinder of blijvende schade over te houden aan de broedpreventie.

Maaien en klepelen om broeden te voorkomen

Het doel is om een zo onaangenaam mogelijke situatie te creëren voor broedende vogels. Veel van de vogels die graag broeden op open vlakten zoeken toch nog enige beschutting. Dit kan hoog gras zijn, maar ook lage vegetatie of struikgewas. Daarom verwijderen we waar mogelijk struikgewas en jongen bomen, maaien we het gras en klepelen we ruige begroeiingen. Het terrein wordt hierdoor minder interessant als nest locatie en veel vogels zullen verder zoeken naar een andere plek. Sommige vogels zijn echter honkvast en zullen kosten wat het kost op dezelfde locatie als het voorgaande jaar willen nesten. Ook al is dit nu een veel minder goede nest locatie. Enkel maaien en klepelen is dan ook niet genoeg om er zeker van te zijn dat het terrein broedvrij blijft.

Natuurlijke hulpmiddelen in combinatie met honden of roofvogels

Om er zeker van te zijn dat tijdens het hele broedseizoen er geen broedende vogels op uw terrein zijn is een constant gebiedsbeheer nodig. Dit wordt gedaan door het inzetten van natuurlijke vijanden van vogels; honden en roofvogels. Met speciaal getrainde honden wordt het terrein dagelijks systematisch afgelopen. De honden zoeken actief naar vogels om ze te verjagen en zo te voorkomen dat de vogels toekomen aan het bouwen van een nest. Roofvogels worden ingezet als schrikmiddel en voorkomen dat vogels nog willen landen op uw terrein, laat staan nestelen.

Een vrijblijvende verkenning

Wij hebben ons gespecialiseerd in het broedvrij houden van havengebiedenbouwterreinen en industriegebieden. We komen dan ook graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug