Kauwen verjagen

Kauwen verjagen

Kauwen en kraaien zorgen steeds vaker voor (extreme) overlast. Vooral op plaatsen waar afval wordt verwerkt en/of opgeslagen is dit het geval, maar ook binnen woonwijken en op gebouwen vindt steeds vaker hinderlijke vervuiling door uitwerpselen en geluidsoverlast plaats. Door het verjagen van de kauwen kan deze overlast tijdelijk worden tegengegaan. Echter, kauwen laten zich niet makkelijk verjagen en keren snel weer terug. Het wegvangen is dan een goede oplossing.

Waarom kauwen verjagen?

Naast de ernstige vervuiling die kauwen bij woningen, kerken en andere gebouwen veroorzaken, zijn er nog een aantal problemen die deze kraaiachtigen veroorzaken. Zo verspreiden kauwen diverse parasieten zoals vlooien en teken (ook in woningen en gebouwen) en bevat hun nestmateriaal vaak veel houtwormkevers. Dit alles, tezamen met de welbekende geluidsoverlast, maakt deze vogelsoort tot een steeds minder geliefd dier. Kauwen verjagen of wegvangen zijn enkele voorbeelden van oplossingen om het kauwenprobleem te bestrijden. In sommige situaties is het interessant om een vogelnet te plaatsen zodat uw gebouw onbereikbaar wordt voor de kauw.

Zeker weten dat het een kauw is?

De kauw is een verwant van de kraai en lijkt daar dan ook sterk op. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen de twee. Zo heeft de kauw een meer zwartgrijs verenkleed, met een duidelijke lichtgrijze nek. Maar ook de ogen verschillen sterk, die van een kauw lijken lichtblauw. Ze zijn kleiner van stuk vergeleken met de kraai, met een hoogte tussen de 30 – 34 centimeter.

Ze komen het gehele jaar in Nederland voor maar vanaf eind oktober komen er ook overwinterende kauwen bij. De kauw is graag in groepen, waardoor de overlast wordt versterkt. Vanaf april tot en met juni broedt de kauw. Het liefste in holtes, van oude nesten tot konijnenholen in een landelijke omgeving zonder te veel aaneengesloten bomen. Maar ook in de bebouwde omgeving, en stedelijke gebieden, weet de kauw zijn broedplekjes te vinden. Onder dakpannen, gaten en kieren of in schoorstenen.

Kauwen eten eigenlijk van alles, een normaal dieet bestaat uit insecten, wormen en slakken. Maar ook zaden, bessen en zelfs kadavers worden niet overgeslagen. Door dit brede dieet is de overstap naar het eten van afval niet zo groot voor de kauw. Wat weer voor extra overlast zorgt.

Kauwen verjagen in agrarisch gebied

De regelgeving omtrent kauwen verjagen is afhankelijk van uw locatie. In een landelijke ofwel agrarische omgeving wordt meer toegestaan om kauwen te weren van uw akker of oogst. Omdat kauwen veel schade aan weilanden kunnen veroorzaken zijn de regels soepeler. Maar ook dan kan het zijn dat uw gewas alsnog wordt vernield door kauwen kolonies. Avonda Faunabeheer helpt graag u graag van uw kauwen overlast af. De methode waarop is afhankelijk van uw situatie. Zo kunnen wij dankzij onze eigen valkerij roofvogels inzetten om de kauwen van uw weiland te verjagen. Verwachten we niet dat uw probleem daarmee wordt opgelost dan zullen we een andere methode hanteren.

Overlast door kauwen in bebouwde omgeving

Kauwen voelen zich ook prima thuis in een bebouwde of zelfs stedelijke omgeving. Ook hier veroorzaakt hun aanwezigheid overlast. Deze neemt verschillende (extreme) vormen aan.

  • Kauwen kunnen de voedselveiligheid in gevaar brengen door hun uitwerpselen;
  • Kauwen vernielen gazons of sportvelden op zoek naar insectenlarven;
  • Kauwen verspreiden houtwormkevers via hun uitwerpselen;
  • Kauwen zorgen voor geluidsoverlast en stank in woonkernen;
  • Kauwen kunnen verstoppingen veroorzaken van schoorstenen en regenafvoerbuizen;
  • Kauwen kunnen rieten daken vernielen;
  • Schade aan (kleinschalige) ingezaaide en gekiemde gewassen.

De vervuiling van kauwen is ongekend. Alles wat zich rond hun slaapplaats bevindt, wordt zwaar vervuild door de kilo’s(!) uitwerpselen die de vogels elke avond opnieuw achterlaten. Het is daarom zeer verstandig om kauwen zo snel mogelijk te weren.

Kauwen weren op een effectieve en diervriendelijke wijze

Avonda Faunabeheer weert kauwen op een diervriendelijke, maar effectieve manier. Door het wegvangen van de kauwen en/of het aanbrengen van wering wordt de kauwen overlast voor u verleden tijd.

Meer weten over kauwen verjagen of vangen?

Wilt u meer informatie over kauwen verjagen, kauwen overlast of de bestrijding daarvan? Of heeft u vragen over het verkrijgen van een ontheffing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug