Duiven verjagen

Duiven verjagen

De duivenpopulatie in Nederland groeit schrikbarend snel. Duiven worden regelmatig gevoerd, ze kennen nauwelijks natuurlijke vijanden en ze planten zich snel voort. Door de toenemende hoeveelheid duiven, ontstaat er steeds meer duiven overlast. Denk aan vervuiling van de omgeving, geluidsoverlast en het verspreidden van ziektes. Om duiven te verjagen is een gespecialiseerde aanpak nodig. De duif is namelijk honkvast en zal na het verjagen snel terugkeren om opnieuw overlast te veroorzaken. Voor een permante oplossing is het nodig de duiven te vangen. Avonda Faunabeheer is gespecialiseerd in het vangen en weghouden van duiven in de zakelijke sector als, winkelcentra, overheidsinstellingen, bedrijfspanden, woningcorporaties, (bouw)terreinen en industriegebieden. Neem vrijblijvend contact op voor een passend aanbod.

Duiven overlast in de zakelijke sector

Heeft u last van duiven rondom uw bedrijfspand, op uw bedrijventerrein, bij uw winkel of parkeergarage? Dan is het raadzaam om snel te handelen, de risico’s die de uitwerpselen van duiven met zich meebrengen kennen verstrekkende gevolgen. Het is zonde om een extra kostenpost te moeten opnemen omdat uw bedrijfspand door de duif is aangetast. Daarnaast wilt u natuurlijk een schone en veilige omgeving creëren voor uw klanten en werknemers. Schakel onze professionals in om de duiven op een verantwoorde en diervriendelijke manier te weren, verjagen of te vangen.

Duiven wegvangen op een diervriendelijke wijze

Om duivenoverlast we te nemen is het in veel gevallen noodzakelijk om de duif te vangen. Hier gebruiken we meerdere methodes voor. Zo zetten onze professionals vangkooien en waar nodig roofvogels in. Daarnaast wordt uw winkel, bedrijfspand, industriegebied, parkeergarage of (bouw)terrein grondig geïnspecteerd op eventuele fijne broedplaatsen en slaapplaatsen. Hier wordt u geadviseerd over de preventieve inzet om dit soort plekken onaantrekkelijk te maken en te houden. Avonda Faunabeheer werkt op een dier- en milieuvriendelijke wijze. Op deze manier garanderen wij dat u naar tevredenheid van uw duivenoverlast af wordt geholpen.

Waarom duiven verjagen?

De uitwerpselen van duiven zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens. Zo kunnen de uitwerpselen en nesten besmet zijn met ziekteverwekkende organismen, waardoor ziektes als paratyfus, vogelmalaria en papegaaienziekte snel verspreid kunnen worden. Dit is de voornaamste reden van vogelwering. Daarnaast kunnen duiven imagoschade opleveren voor uw bedrijf door de vervuiling. Tevens ook geluidsoverlast bij bijvoorbeeld uw medewerkers of klanten.

Verontreiniging door duivenpoep

Naast de gezondheidsrisico’s die uitwerpselen van duiven met zich meebrengen, is een ander probleem de bevuiling van gevels, daken, dakgoten en ramen. Het ziet er niet alleen vies uit maar de bijtende uitwerking van de uitwerpselen kan ook ernstige schade toebrengen aan de materialen en daarmee onnodige kosten. Ook in dit geval heeft het geen zin om de duiven te verjagen. Nadat de duiven zijn verjaagd zullen ze gewoon weer terugkeren en verder gaan met bevuilen. Een oplossing is dan om de duiven te vangen met vangkooien of om duiven te weren van de plek welke ze verontreinigen. Het plaatsen van vogelnetten is in sommige gevallen de ideale oplossing met jarenlang resultaat.

Duivenoverlast op een rij

Omdat duiven een vaste slaapplaats hebben, concentreert de duiven overlast zich vaak op of onder hun slaapplaats. De overlast uit zich in verschillende vormen:

  • Vervuiling (door nestbouw en uitwerpselen)
  • Stank rondom verblijfplaatsen
  • Besmetting en infecties door bacteriën
  • Imagoschade bij bedrijven en instellingen

Duiven verjagen heeft geen zin, dus het alternatief is…

Duiven laten zich niet makkelijk verjagen. Ze zijn behoorlijk gehecht aan hun omgeving en zodra de manier van verjaging stopt (bijv. met geluid, licht, roofvogels) zullen ze gewoon weer terugkeren. Een manier om de duivenoverlast te bestrijden is door de duiven te vangen. Deze oplossing zorgt ervoor dat de overlast in de omgeving geheel verdwijnt. Lees meer over onze werkwijze. Preventief duiven overlast tegen gaan kan door middel van vogelnetten. Zo zijn schuren, hallen, daken, parkeergarages en overkappingen perfect duif vrij te houden door het laten plaatsen van professionele vogelwering.

Meer weten over duiven weren of vangen?

Wilt u meer informatie over duiven vangen, duiven overlast of de bestrijding daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag langs op uw locatie om de duiven overlast in kaart te brengen en een passend plan van aanpak op te stellen.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug