Broedvrij houden met honden

Broedvrij houden man met hond

Broedende vogels kunnen werkzaamheden op uiteenlopende terreinen flink vertragen. Broedende vogels zijn namelijk beschermd en mogen niet verstoord worden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en zelfs zorgen voor een vertragingen tot wel drie maanden. Om te voorkomen dat vogels gaan broeden op een (bouw)terrein waar tijdens het voorjaar gewerkt moet worden kan de methode man met hond worden ingezet. Voorafgaand en tijdens het broedseizoen worden de honden gebruikt om het gewenste terrein broedvrij te houden. De aanwezigheid van getrainde honden zorgt er namelijk voor dat de vogels die willen nesten een veiligere broedlocatie opzoeken.

Broedvrij houden met honden

Voorafgaand en tijdens het hele broedseizoen wordt het terrein dagelijks bezocht door een team van specialisten. Getrainde honden lopen systematisch over het terrein, op zoek naar vogels om deze vervolgens te verjagen. Door op verschillende momenten van de dag het terrein af te gaan krijgt de vogel geen tijd om rustig zijn nest te bouwen. Onze honden zijn getraind om vogels op te sporen, waardoor ze nooit de ruimte krijgen om stiekem ergens op het terrein een nest te bouwen. Om uw terrein broedvrij te houden worden er verschillende hondenrassen ingezet. Afhankelijk van het type terrein zet Avonda Faunabeheer de volgende honden in.

De verschillende honden

Om grote terreinen broedvrij te houden worden speciaal getrainde jachthonden ingezet. Avonda Faunabeheer gebruikt twee verschillende Engelse rassen, de Springer Spaniël en de Pointer. Beide rassen zijn specifiek getraind op het broedvrij houden van gebieden. Dit wil zeggen dat ze getraind zijn om vogels op te sporen, aan te wijzen en waar nodig te verjagen. Honden zijn dus niet enkel een preventief middel, maar ze zoeken ook actief naar vogels die mogelijk een nest aan het bouwen zijn. De reden dat er wordt gewerkt met twee rassen is door de natuurlijke specialiteiten. Zo is de Springer Spaniël ideaal om bebouwde terreinen broedvrij te houden. Ze speuren vogels feilloos op, bijvoorbeeld tussen bouwmaterialen. De Pointers voelen zich meer thuis op open vlakten bijvoorbeeld in havengebieden.

Laat onze honden uw terrein broedvrij houden

Avonda Faunabeheer heeft zich gespecialiseerd in het broedvrij houden van bouwterreinen en industriegebieden. Onze Springer Spaniëls en Pointers doen niets liever. We komen dan ook graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna een passend plan van aanpak wordt opgesteld. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug