Broedvrij houden industriegebieden

Broedvrij houden industriegebieden

Industriegebieden en bedrijventerreinen ondervinden vaker overlast van broedende vogels dan gedacht. De overlast kan zich op verschillende manieren uiten. Van overlast door grote kolonies vogels die mensen belagen om hun nest te beschermen tot de ontlasting van honderden vogels op auto’s en gevels. Broedende vogels kunnen echter voor nog meer problemen zorgen. Bij wet zijn nestende en broedende vogels namelijk beschermd. Ze mogen niet worden verstoord. Dit kan bijvoorbeeld enorme gevolgen hebben bij (nieuw)bouwprojecten. Werkzaamheden komen in sommige gevallen voor ruim drie maanden stil te liggen. Gelukkig kan Avonda Faunabeheer uw industriegebied of bedrijventerrein broedvrij houden zodat u ongestoord uw werkzaamheden kunt uitvoeren.

Waarom industriegebieden broedvrij houden

De wet natuurbescherming stelt dat nestende en broedende vogels niet gestoord mogen worden. Zo kan het voorkomen dat één paar broedende vogels een hele (bouw)planning in de war gooit. Maar ook dagelijkse werkzaamheden kunnen flink gehinderd worden door (broedende) vogels. Om niet voor verrassingen te komen staan is het slim om het gebied actief broedvrij te houden. Gedurende het hele broedseizoen wordt het gebied zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt voor vogels, ze worden actief verjaagd en aangespoord om hun nest ergens anders te bouwen.

Begin op tijd met het broedvrij houden van uw bedrijventerrein

Wanneer er gestart moet worden met het broedvrij houden van uw industriegebied of bedrijventerrein is afhankelijk van de locatie. Avonda Faunabeheer zal tijdens de eerste afspraak een plan van aanpak opstellen waarin o.a. wordt gekeken naar de vogelsoorten welke er in uw omgeving voorkomen. Het gezegde in mei legt elke vogel een ei gaat namelijk niet helemaal op, zo zijn er soorten welke al in maart aan hun broedseizoen beginnen terwijl andere vogelsoorten wachten tot juli. Gemiddeld genomen is het verstandig om eind februari te beginnen met het broedvrij houden van het gewenste gebied. Gedurende het hele broedseizoen wordt het vogels zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt om op uw terrein te broeden. Dit wordt o.a. gedaan door het inzetten van natuurlijke hulpmiddelen, de traditionele man met hond en eventueel door roofvogels op stok.

Hoe wij uw industriegebied broedvrij houden

De eerste stap van het broedvrij houden van gebieden of terreinen is het in kaart brengen van de locatie. In overleg wordt gekeken naar de geplande werkzaamheden tijdens het broedseizoen en vooral hoe deze doorgang kunnen vinden. Waar mogelijk worden natuurlijke hulpmiddelen ingezet, of juist verwijderd. Hierbij valt te denken aan het maaien van gras of het weghalen van struikgewas. Daarna wordt het terrein dagelijks afgelopen met honden, of worden er roofvogels op stok geplaatst. Deze middelen zorgen ervoor dat vogels liever een andere rustige plek zoeken om te broeden. Hierdoor ondervindt u geen hinder aan broedende vogels, en heeft de vogel ook een veel fijnere nest plek.

Wilt u geen risico nemen en de broedende vogels uw bouwplannen of werkzaamheden niet laten verstoren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw situatie door te spreken.

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug