Kraaien verjagen

Kraaien zijn intelligente dieren. Ze passen zich makkelijk aan verschillende omstandigheden aan en ze leven graag dichtbij de mens. Echter, veel mensen zien kraaien niet graag in hun omgeving verschijnen. Ze veroorzaken namelijk nogal wat overlast, variërend van matig tot extreem. Vooral boeren hebben regelmatig last van kraaien. Avonda Faunabeheer kan kraaienoverlast effectief bestrijden door kraaien te weren (verjagen) of te vangen.

Waarom kraaien verjagen?

Kraaien veroorzaken ernstige vervuiling bij woningen, kerken en ander gebouwen. Maar er is nog een probleem dat door deze zwarte vogels veroorzaakt wordt. Zo bevat het nestmateriaal van kraaien vaak houtwormkevers. Ook verspreiden kraaien diverse parasieten zoals vlooien en teken (ook in woningen en gebouwen). Dit alles, tezamen met de welbekende geluidsoverlast, maakt de kraai tot een steeds minder geliefd dier. Kraaien vangen is een voorbeeld van een oplossing om het kraaienprobleem te bestrijden. Meer over onze werkwijze leest u hier.

(Extreme) overlast door kraaien

Kraaien veroorzaken een enorme hoeveelheid uitwerpselen. De vervuiling door kraaien is enorm. Alles wat zich rond hun slaapplaats bevindt, wordt zwaar vervuild door de kilo’s(!) uitwerpselen die ze elke avond opnieuw achterlaten. Het is daarom zeer verstandig om kraaien in uw directe omgeving te verjagen.

Andere vormen van overlast door kraaien zijn:

  • Kraaien foerageren op (sport)velden en in weilanden. Ze richten schade aan kuilhopen, pas gezaaide gewassen en nesten van beschermde weidevogels aan.
  • Kraaien verspreiden vaak veel houtwormkevers via hun uitwerpselen
  • Kraaien veroorzaken geluidsoverlast en stank in woonkernen
  • Kraaien kunnen verstoppingen veroorzaken van regenafvoerbuizen

Kraaien effectief en diervriendelijk verjagen

Avonda Faunabeheer verjaagt kraaien op een diervriendelijke, maar effectieve manier. Hierdoor kunnen de problemen die de zwarte vogels veroorzaken aangepakt worden en bent u verlost van de kraaienoverlast.

Meer weten over kraaien verjagen?

Wilt u meer informatie over kraaien verjagen, kraaienoverlast of de bestrijding daarvan? Of heeft u vragen over het verkrijgen van een ontheffing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug