Broedpreventie

Broedvrij houden

Avonda Faunabeheer is gespecialiseerd in het broedvrij houden van (toekomstige) bouwterreinen, industriegebieden en havengebieden zoals de Botlek, Europoort, de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte. Met onze aanpak voorkomen wij dat vogels gaan nestelen en broeden op plaatsen die daar juist niet voor bedoeld zijn. Dankzij het broedvrij houden van het terrein kunt u gewoon volgens planning bouwen, of kunnen de werkzaamheden ongehinderd worden uitgevoerd. Het belang is groot, want één paar broedende vogels kan uw hele planning verstoren, broedende vogels zijn namelijk beschermd in de wet natuurbescherming.

Wanneer wordt broedvrij houden ingezet?

Het broedvrij houden van terreinen of gebieden is in verschillende situaties nodig om geen hinder te ondervinden van broedende vogels. Avonda Faunabeheer kan u o.a. van dienst zijn in de volgende situaties. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact op om uw situatie door te spreken.

Bouwterreinen broedvrij houden

Niets is vervelender dan de hele bouwplanning om te moeten gooien omdat er vogels op het bouwterrein aan het broeden zijn. Dit kan namelijk een vertraging opleveren tot wel drie maanden. Door op tijd te starten met het broedvrij houden van uw bouwterrein kunt u gewoon volgens planning van start. Lees meer

Havengebieden broedvrij houden

Havengebieden zijn vaak favorieten broedplaatsen voor verschillende soorten meeuwen en andere kust- of zeevogels. Juist om deze reden moet er zorgvuldig worden gekeken naar het broedvrij houden van havengebieden om geplande werkzaamheden ongestoord uit te voeren. Lees meer

Industriegebieden broedvrij houden

Braakliggende terreinen in industriegebieden zijn ideale broedplekken voor uiteenlopende soorten vogels. Naast dat ze bouwwerkzaamheden kunnen verstoren kunnen de broedende vogels ook voor overlast zorgen. Broedpreventie voorkomt deze overlast. Lees meer

Broedvrij houden in samenwerking met een Ecoloog

Tijdens de aanleg van het Windpark Wieringermeer hield Avonda Faunabeheer het terrein broedvrij. In de bovenstaande video van Vattenfall Nederland ziet u hoe dit, samen met een ecoloog, is aangepakt.

Deskundig broedpreventie advies

Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Voorafgaand aan een project bekijkt Avonda Faunabeheer altijd vrijblijvend het betreffende terrein dat broedvrij gehouden moet worden. Samen met de verantwoordelijke projectleiders wordt er gekeken naar de planning van de werkzaamheden. Het is namelijk belangrijk om te weten hoe u het terrein wilt gebruiken tijdens het broedseizoen. Met deze informatie en de kennis van het actuele broedvogelbestand ter plaatse, zal Avonda Faunabeheer adviseren om het terrein al dan niet broedvrij te gaan houden. Broedpreventie kan uitgevoerd worden op verschillende manieren, Avonda Faunabeheer biedt diverse methodes aan.

Hoe wij uw terrein broedvrij houden

Verschillende situaties vragen om uiteenlopende vormen van broedpreventie. Avonda Faunabeheer is gespecialiseerd in de volgende methodes om uw terrein broedvrij te houden.

Natuurlijke hulpmiddelen

Natuurlijke hulpmiddelen worden over het algemeen in combinatie met andere vormen van broedpreventie ingezet. Zie het als de eerste stap om het terrein zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels. Tegelijkertijd wordt het terrein overzichtelijker en daardoor makkelijker om broedvrij te houden. Lees meer

Man met hond

De man met hond is het typische beeld van broedpreventie. Maar de toepassingen verschillen. Ieder type jachthond heeft zijn eigen specialiteit. De Engelse Springer Spaniëls bijvoorbeeld, worden ingezet op terreinen die al bebouwd zijn. De Pointers zijn daarentegen weer erg geschikt voor grote open vlakten. Lees meer

Roofvogels

Hoewel het spectaculair klinkt is het inzetten van roofvogels voor broedpreventie een diervriendelijke aanpak. De roofvogels worden namelijk niet ingezet om te jagen, maar zitten op een stok of worden op de hand gehouden. Het is enkel een afweersysteem. Lees meer

Meer weten over broedvrij houden?

Broedvrij houden van terreinen en gebieden kan de oplossing zijn in verschillende situaties. Het zorgt ervoor dat u geen rekening hoeft te houden met broedende vogels die bij wet zijn beschermd. Avonda Faunabeheer kan u op verschillende manieren helpen uw terrein broedvrij te houden. Wilt u meer informatie over het broedvrij houden van uw terrein of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug!

Recente blogartikelen over broedvrij houden

Er zijn enkele voor de hand liggende locaties en gebieden waar broedpreventie wordt ingezet om te voorkomen dat broedende vogels werkzaamheden stilleggen. Bomen, bospassages of (delen van) parken zijn dat…

Nederland heeft middels de wet natuurbescherming Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermd. Hieronder vallen ook alle vogels die in Nederland voorkomen. De wet omvat zowel standvogels (vogels die het…

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er verschillende methodes om een terrein of gebied broedvrij te houden. Avonda Faunabeheer heeft zich gespecialiseerd in twee specifieke methodes; 1)…