wetgeving broedvrij houden broedpreventie

Broedpreventie volgens Nederlandse wet- en regelgeving

Nederland heeft middels de wet natuurbescherming Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermd. Hieronder vallen ook alle vogels die in Nederland voorkomen. De wet omvat zowel standvogels (vogels die het hele jaar rondom het broedgebied verblijven) als trekvogels (vogels die Nederland enkel als broedplaats gebruiken).

De wet natuurbescherming stelt dat dieren niet mogen worden geschoten, er geen gebruik van klemmen of vallen gemaakt mag worden en dat broedende vogels niet mogen worden verstoord. Kortom er moet op een humane manier worden omgegaan met de nationale fauna.

Uitzonderingen op de regel en hoe daar mee om te gaan

Het zou te makkelijk zijn als er voor alle soorten dezelfde regels gelden. Helaas is dat niet het geval. Sommige vogelsoorten zijn namelijk kwetsbaarder dan andere soorten. De wet natuurbescherming maakt voor deze vogels uitzonderingen en worden zo extra beschermd. Een voorbeeld hiervan is de roek die ieder jaar hetzelfde nest/nestlocatie gebruikt. Om te voorkomen dat deze vogelsoorten worden verstoord met mogelijke effecten op de populatie van de soort zijn deze nesten het hele jaar beschermd.

Mocht uw terrein worden gebruikt door een vogel waarvan het nest het hele jaar wordt beschermd dan betekent dat nog niet dat het terrein nu onbruikbaar is. Hoewel er wel meer werk bij komt kijken is het zeker geen uitzichtloze situatie. Voor dergelijke situaties is het mogelijk om vrijstelling of ontheffing aan te vragen. Avonda Faunabeheer kan u hier uiteraard in ondersteunen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om alternatieve nestopties in de directe omgeving van het broedvrij te houden terrein te plaatsen. Ook hier heeft Avonda Faunabeheer jarenlange ervaring in.

Hoe we uw terrein broedvrij houden

Aangezien broedende vogels niet gestoord mogen worden, en eieren rapen ook niet is toegestaan, kan dit serieuze gevolgen hebben voor de (geplande) werkzaamheden op bijvoorbeeld bouwterreinen of in havengebieden. Gelukkig verbied de wet het weren van vogels nog voordat ze beginnen met nestelen of broeden niet. De wet stelt enkel kaders waarbinnen broedpreventie mogelijk is.

De diervriendelijke aanpak van Avonda Faunabeheer valt binnen deze kaders. Zo kunnen wij uw terrein toch broedvrij houden, maar ook de Nederlandse wet- en regelgeving volgen. Om terreinen broedvrij te houden worden roofvogels en honden ingezet. De honden zijn speciaal getraind om vogels op te sporen, maar niet te doden. Ze sporen de vogels op of verjagen ze. En ook onze roofvogels worden anders ingezet dan de meeste mensen in eerste instantie verwachten. Ze zitten namelijk op stok, of op de arm van een valkenier in plaats van dat ze vrij rondvliegen. Op deze manier zijn de roofvogels nog even effectief, maar kunnen ze geen andere vogels vangen of slaan. Ook storen ze broedende vogels in de omgeving van het terrein niet.

Wij hebben ons gespecialiseerd in het broedvrij houden van havengebieden, bouwterreinen en industriegebieden. We komen dan ook graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug