Meeuwen verjagen

Meeuwen verjagen

De meeuw is een beschermde diersoort. Hierdoor is het niet toegestaan om meeuwen te bestrijden door menselijk toedoen. Dit heeft grote consequenties voor gebouwen, bedrijventerreinen en bouwprojecten. Avonda Faunabeheer biedt maatwerk oplossingen voor het meeuwenprobleem, voorbeelden hiervan zijn meeuwen verjagen door middel van roofvogels of nestbeheer. Voor beide methoden is echter wel een ontheffing vereist, die Avonda Faunabeheer voor u aan kan vragen.

Meeuwen verjagen

De oplossingen die Avonda Faunabeheer biedt voor het verjagen van meeuwen zijn toegestaan volgens de Flora- en faunawet en zijn volledig in lijn met de regels voor beschermde diersoorten.

Afhankelijk van de situatie, kunnen wij meeuwen op verschillende manieren verjagen:

  • Door middel van nestbeheer
  • Door middel van roofvogels
  • Visuele middelen
  • Akoestische middelen
  • Broedvrij houden

Nestbeheer – diervriendelijk en effectief

Nestbeheer is een diervriendelijke manier om de meeuwenpopulatie in de hand te houden. Er worden werkzaamheden verricht, ter voorkoming dat de eieren uitkomen. Het gevolg is dat er geen nieuwe meeuwen bijkomen. Nestbeheer houdt bijvoorbeeld in dat de eieren worden besproeid met maïsolie, ingeprikt worden of vervangen worden voor nepeieren.

Meeuwen verjagen d.m.v. roofvogels

Meeuwen kunnen door de inzet van roofvogels verjaagd worden. Onze valkeniers zullen, naast een gedegen bestrijding (door uitgebreide kennis van het gedrag van de meeuw), ook preventieve maatregelen adviseren.

Meeuwenoverlast bestrijden

Nestbeheer en het inzetten van roofvogels zijn twee effectieve manieren om meeuwenoverlast te bestrijden. Wij zien vooral veel overlast bij compostverwerkingshallen, stortplaatsen en (vuilnis)overslagplaatsen. Meeuwen hinderen vaak op agressieve wijze de werkzaamheden van het personeel. Ook worden machines beschadigd door uitwerpselen van meeuwen.

Waarom meeuwen verjagen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom meeuwen verjaagd moeten worden. Denk hierbij aan:

  • Vervuiling van de omgeving door uitwerpselen en braakballen
  • De etsende werking van uitwerpselen beschadigt gebouwen en machines
  • Personeel van bedrijven loopt risico’s op infectieziektes door uitwerpselen, sleepvuil en braakballen
  • Agressief gedrag tegen mensen tijdens het broedseizoen
  • Mogelijk gevaar voor de volksgezondheid door uitwerpselen en afval verspreiding via landbouw en veeteelt

Meer weten over meeuwen verjagen?

Wilt u meer informatie over meeuwen verjagen, meeuwenoverlast of de bestrijding daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug