Broedvrij houden bouwterrein

Broedvrij houden bouwterrein

Bouwterreinen zijn voor hun nieuwe bestemming vaak braakliggende terreinen. Vogels hebben er jaren zonder gestoord te worden gebruik van kunnen maken. Juist dat maakt het broedvrij houden van (toekomstige) bouwterreinen zo belangrijk. Een broedend paar vogels kan het hele bouwproject verstoren doordat de vogels tijdens het nestelen en broeden bij wet niet gestoord mogen worden. Hierdoor kan een bouwplanning tot wel drie maanden vertraging opleveren.

Waarom bouwterreinen broedvrij houden

De belangrijkste reden om een bouwterrein broedvrij te houden is om werkzaamheden ongehinderd uit te kunnen voeren. Volgens planning, zonder vertraging. Doordat de wet natuurbescherming broedende vogels beschermd mogen de meeste werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen. Aangezien de meeste (toekomstige) bouwterreinen jarenlang niet gebruikt zijn is de kans groot dat honkvaste vogelsoorten specifiek naar hetzelfde plekje komen als voorgaande jaren. Groot materieel als graafmachines, of zelfs stapels bouwmateriaal zal de vogels niet snel afschrikken. Ze gebruiken het eerder om hun nest in te verstoppen. Het is dus noodzakelijk om actief vogels van het terrein te weren, en gedurende het hele broedseizoen het terrein broedvrij te houden.

Begin op tijd met het broedvrij houden van uw bouwterrein

Het is dus noodzakelijk om tijdig te beginnen met het broedvrij houden van bouwterreinen. Een exacte datum is echter lastig vast te stellen aangezien het broedseizoen per vogel verschilt. Sommige vogelsoorten beginnen al in februari met broeden waar andere wachten tot mei. Uit ervaring weet Avonda Faunabeheer dat het in de meeste gevallen slim is om eind februari te starten met de eerste werkzaamheden om het terrein broedvrij te houden. Dit is echter sterk afhankelijk van de locatie, en welke soorten vogels er te verwachten zijn. We komen dan ook graag persoonlijk langs om uw situatie te bekijken en een passend plan van aanpak op te stellen om uw bouwterrein broedvrij te houden. Dit kunnen we o.a. op de volgende manieren doen.

Hoe wij uw bouwterrein broedvrij houden

Als eerste brengen we het terrein en de omgeving in kaart. Welke vogels kunnen we verwachten en vanaf wanneer moeten we beginnen aan de werkzaamheden om uw terrein vrij te houden van broedende vogels. De tweede stap is gebruik maken van eventuele natuurlijke hulpmiddelen om het terrein zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het terrein te ontdoen van struikgewas, het gras kort houden of het terrein klepelen. Dit alleen is helaas niet genoeg voor veel vogels. Om te zorgen dat het terrein ook daadwerkelijk broedvrij blijft zetten we gedurende het hele broedseizoen natuurlijke vijanden van de vogels in. Dit kan een combinatie zijn van een man met hond, maar ook roofvogels op stok zijn een effectief middel om te voorkomen dat vogels op het bouwterrein gaan broeden.

Wilt u geen risico nemen en de broedende vogels uw bouwplannen of werkzaamheden niet laten verstoren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw situatie door te spreken.

Deze opdrachtgevers gingen u voor

Een selectie van opdrachtgevers die naar tevredenheid gebruik gemaakt hebben van onze diensten om terreinen broedvrij te houden. We voegen u graag toe als nieuwe opdrachtgever. Bent u onze volgende opdrachtgever?

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug

Recente cases broedvrij houden

Niets is vervelender voor winkelend publiek dan extreme overlast door toedoen van duiven. Precies dat is wat er in deze case gebeurde. Een grote groep duiven verstoorde de orde dusdanig…

In deze case gaan we in op het broedvrij houden van een oud datacentrum, wat tijdens de zomermaanden gesloopt moest worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Op het terrein…

De aanleg van een windmolenpark is specialistisch werk, waarbij de weersomstandigheden een bepalende factor hebben. Het liefst gebeurt dit niet in de winter. De grote kans op slecht weer, hevige…