Windmolenpark broedvrij

Windmolenpark Wieringermeer (aanleg 99 windmolens)

De aanleg van een windmolenpark is specialistisch werk, waarbij de weersomstandigheden een bepalende factor hebben. Het liefst gebeurt dit niet in de winter. De grote kans op slecht weer, hevige wind of zelfs stormen kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De aanleg start daarom vaak in het voorjaar of de zomer. Dit is ook wanneer het vogel broedseizoen in volle gang is. En juist broedende vogels kunnen zorgen dat hele projecten stil komen te liggen. Nederlandse wetgeving verbiedt het storen van nestende en/of broedende vogels. Om te voorkomen dat werkzaamheden en projecten vertraging oplopen wordt broedpreventie ingezet. Hierbij worden vogels van het terrein geweerd.

In deze case gaan we in op het broedvrij houden van het terrein voor windpark Wieringermeer, waar 99 windmolens zijn geplaatst. We vertellen meer over waarom broedpreventie is ingezet, en hoe het hele terrein broedvrij is gehouden.

Waarom het windmolenpark broedvrij houden

Windpark Wieringermeer ligt in Noord-Holland, bijna aan het IJsselmeer en de Waddenzee. Ideaal voor de wind. Maar deze natuurgebieden zijn ook geliefd onder diverse vogelsoorten. Beide gebieden zijn populair onder zowel stand- als trekvogels zoals meeuwen, sternen ganzen, en verschillende soorten zangvogels.

Broedende vogels zijn bij wet beschermd. Ze mogen niet worden gestoord tijdens het nestelen en broeden. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor bouwprojecten, waar in sommige gevallen de werkzaamheden stilgelegd moeten worden. Om dit te voorkomen worden vogels tijdens het hele broedseizoen van het terrein geweerd.

Het broedseizoen van deze vogels loopt van maart tot juli. Omdat dit ook een belangrijke periode is voor de aanleg van windmolenparken, is het van belang dat deze werkzaamheden niet komen stil te liggen door broedende vogels op het terrein.

De aanpak om dit gebied broedvrij te houden

Om het toekomstige windmolenpark broedvrij te houden is de methode man met hond ingezet. Gedurende het hele broedseizoen is het terrein systematisch afgelopen met speciaal hiervoor getrainde honden. Avonda Faunabeheer beschikt over een grote groep specialisten in het broedvrij houden van havengebieden, bouwterreinen en industriegebieden. Elke team bestaat uit een begeleider en met twee honden. De honden sporen de vogels op, om ze vervolgens te verjagen. Dit is een intensieve klus, zeker als het gaat om een windmolenpark waar 99 windmolens worden geplaatst. Dagelijks wordt het complete terrein op meerdere tijdstippen afgelopen. Alle vogels worden verjaagd doordat dit dagelijks en meerdere keren per dag gebeurt. Uiteindelijk zoeken de vogels een ander terrein op om in rust te kunnen broeden.

Altijd in contact gestaan met de betrokkenen

Avonda Faunabeheer staat altijd in contact met betrokkenen. Met de projectleider om ervoor te zorgen dat de broedpreventie werkzaamheden geen invloed hebben op de geplande bouwwerkzaamheden. Maar in dit geval, omdat de locatie dicht bij belangrijke Nederlandse natuurgebieden ligt, ook met een ecoloog. Zo kan het hele proces van broedvrij houden, op een verantwoorde manier worden uitgevoerd. Waarbij we de inheemse natuur niet meer verstoren dan strikt noodzakelijk is.

Het resultaat; geen broedende vogels en verstoringen bij de aanleg van het windmolenpark

Dankzij de inzet van meerdere teams van Avonda Faunabeheer is het terrein succesvol broedvrij gehouden. Met de goede samenwerking tussen de projectleider en ecoloog zijn vogels het gehele broedseizoen geweerd, en hebben alle werkzaamheden volgens planning kunnen plaatsvinden.

Heeft u een case voor ons? We komen graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug