Broedvrij houden met honden

Broedvrij houden voor sloop- en bouwwerkzaamheden

Het weren van broedende vogels kan om uiteenlopende redenen relevant zijn. Al is het doel bijna altijd gelijk; voorkomen dat er overlast of oponthoud ontstaat door toedoen van vogels. Broedende vogels zijn bij de wet beschermd, ze mogen tijdens de gehele broedperiode niet gestoord worden. Dit betekent dat werkzaamheden stil moeten worden gelegd als er een nest te dicht in de buurt van (geplande) projecten zijn gebouwd. Zeker bij grote projecten is dit een dure aangelegenheid. Om te voorkomen dat broedende vogels de planning verstoren is het, tijdens het broedseizoen (maart t/m juli), aan te raden om het gehele terrein broedvrij te houden.

In deze case gaan we in op het broedvrij houden van een oud datacentrum, wat tijdens de zomermaanden gesloopt moest worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Op het terrein stonden verschillende vervallen gebouwen welke als ideale nestlocatie voor meeuwen zouden kunnen dienen. Om deze reden is gekozen om vogels te weren op het complex en om actief broedpreventie in te zetten. In dit blog vertellen we meer over waarom het terrein broedvrij is gehouden en hoe Avonda Faunabeheer te werk is gegaan.

Broedvrij houden voor sloopwerkzaamheden

In totaal stonden er een twaalftal gebouwen, sommige stonden opzichtzelf en andere waren met elkaar verbonden. Aangezien de gebouwen al enige tijd niet meer werden gebruikt was de potentie voor een vogelparadijs aanwezig. Alle gebouwen stonden op de planning om in de zomermaanden gesloopt te worden, om plaats te maken voor nieuwbouw. Aangezien de nieuwbouw een strakke tijdsplanning heeft, was het noodzakelijk dat de sloopwerkzaamheden volgens planning konden verlopen. Om deze reden is er een intensief broedpreventie programma opgesteld die zelfs wij niet jaarlijks meemaken. Dit had vooral te maken met de twaalf te slopen gebouwen, die de ideale broedlocatie voor meeuwen vormden.

Broedende meeuwen weren

Meeuwen zijn normaal gesproken bodembroeders, maar door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden als de vos verplaatsen ze zich steeds vaker naar platte daken. Hier hebben ze dezelfde condities als aan de grond, maar zonder vijanden. Aangezien de honden, die worden ingezet bij het broedvrij houden van bouwterreinen, hier geen bedreiging vormen is er gekozen om ruim voor het broedseizoen de gebouwen in te pakken met vogelnetten. Zo worden de gebouwen voor de meeuwen afgeschermd, waardoor de meeuwen moeten uitwijken naar andere locaties om te nestelen.

Tijdens het voorjaar zijn alle twaalf de gebouwen door Avonda volledig ingepakt met vogelnetten voorzien van een kleine maaswijdte. Aangezien het broedseizoen per vogelsoort verschilt is dit zo vroeg mogelijk in het jaar gedaan. Verder is de broedpreventie doorgezet middels de man met hond methode. Met als doel om te voorkomen dat meeuwen (en andere vogelsoorten) alsnog op het terrein, rondom de gebouwen zouden gaan broeden. Dagelijks werd het terrein systematisch afgelopen met twee getrainde honden om vogels te verjagen. Deze methode zorgt ervoor dat vogels te veel gevaar zien op het terrein en liever op een veiligere plek het nest bouwen.

Het resultaat; sloop- en bouwwerkzaamheden volgens planning

Dankzij de broedpreventie werkzaamheden van Avonda hebben er geen vogels gebroed op het voormalige datacentrum en het omliggende terrein. Hierdoor hebben de sloopwerkzaamheden gewoon volgens planning door kunnen gaan, ook tijdens het broedseizoen van o.a. meeuwen.

De geplande werkzaamheden zijn allemaal volgens de bouwplanning verlopen. Avonda heeft regelmatig in contact gestaan met de uitvoerder zodat de broedpreventie werkzaamheden nooit de sloopwerkzaamheden in de weg hebben gezeten. Zo is er geen hinder ondervonden tijdens het broedseizoen. Niet van ons en al helemaal niet van broedende vogels.

Heeft u een case voor ons? We komen graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug