Broedpreventie parken bomen en bossen

Broedvrij houden van bomen (en bosgebieden)

Er zijn enkele voor de hand liggende locaties en gebieden waar broedpreventie wordt ingezet om te voorkomen dat broedende vogels werkzaamheden stilleggen. Bomen, bospassages of (delen van) parken zijn dat over het algemeen niet. In veel gevallen hopen we juist dat broedende vogels deze bosrijke gebieden opzoeken. Er zijn echter ook hier werkzaamheden die verstoord kunnen worden door broedende vogels. Een broedende vogel mag namelijk niet gehinderd worden door de mens. Gebeurt dit wel, dan moeten de werkzaamheden worden stilgelegd tot het nest is uitgevlogen.

Waarom bosgebieden, parken of bomen broedvrij houden?

De Nederlandse wetgeving (met de Wet natuurbescherming) beschermt de nationale flora en fauna. Zo worden o.a. specifiek broedende vogels beschermd. Deze bescherming gaat redelijk ver, waarbij elke vorm van hinder voor de vogel verboden is. Dit kan zijn hinder door geluid, licht, trillingen maar uiteraard ook het verwijderen van het nest of de gehele nestlocatie.
Omdat broedende vogels niet gestoord mogen worden komt het voor dat de werkzaamheden onderbroken of zelfs afgebroken moeten worden. Dit kan al gebeuren bij één broedend paar.

Door het broedvrij houden van deze locaties en gebieden worden vogels niet de kans geboden om een nest te bouwen. Dan wel omdat het onmogelijk is om te nestelen, ofwel omdat het te onveilig is om te nestelen. In beide gevallen zoekt de vogel naar een meer geschikte nestlocatie, waardoor broedende vogels werkzaamheden op de gewenste locatie niet in de weg kunnen staan.

Werkzaamheden welke kunnen worden verstoord door broedende vogels

Waar broedpreventie meestal wordt ingezet in havengebieden, bouwterreinen of industriegebieden zijn er ook tal van werkzaamheden in bosrijke gebieden, passages of parken die gehinderd kunnen worden door broedende vogels. Allereerst is het belangrijk om te weten wanneer deze verstoring plaatsvindt. Het brede broedseizoen loopt van eind februari tot en met eind juli. Staan er in deze periode verstorende werkzaamheden gepland dan kan broedpreventie worden toegepast om te voorkomen dat ze moeten worden stilgelegd. Werkzaamheden welke broedende vogels o.a. kunnen verstoren in bomen, bospassages of (delen van) parken zijn:

Als op tijd wordt begonnen met het broedvrij houden van het gewenste tracé kunnen alle geplande werkzaamheden ongestoord plaatsvinden. Elk gebied heeft zijn eigen aantrekkingskracht op vogelsoorten, hierdoor kunnen we beter inschatten wanneer (en tot wanneer) broedpreventie moet worden ingezet.

Hoe wij bomen, bospassages of (delen van) parken broedvrij houden

Over het algemeen wordt broedpreventie uitgevoerd met behulp van speciaal getrainde honden en/of roofvogels. In bos of boomrijke gebieden is dit echter niet altijd de ideale methode. In dit soort gevallen is het vaak noodzakelijk om maatwerk te gebruiken. Dit maatwerk is afhankelijk van de aanwezige hulpmiddelen op het terrein of het tracé en kan niet eenduidig worden beschreven. We komen daarom graag langs voor een vrijblijvende verkenning van het terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug