Wegvangen duiven woonstichting

duiven wegvangen voor een woonstichting

Duiven kunnen de nodige overlast veroorzaken. Zo erg zelfs dat het de leefbaarheid flink kan aantasten. Om nog niet te praten over de financiële schade die duiven kunnen leveren aan materiële zaken. Denk hierbij aan zowel onderhoudskosten van gebouwen maar ook aan bijvoorbeeld auto’s. Hoewel particulieren zelf acties kunnen ondernemen om duiven te verjagen is het in sommige gevallen noodzakelijk dat de woonstichting inspringt om haar bewoners te beschermen tegen de gevolgen van een te grote duivenpopulatie.

Waarom moesten de duiven worden gevangen?

Duiven kennen in Nederland haast geen natuurlijke vijanden meer. Hierdoor planten ze zich snel voort, waardoor overlast in een rap tempo toeneemt. De overlast heeft meerdere risico’s, zo zijn duiven uitwerpselen schadelijk voor de menselijke gezondheid. Uitwerpselen of nesten van duiven kunnen ziektes als paratyfus, vogelmalaria en de papegaaienziekte verspreiden. Maar ook bevuiling en materiële schade komt veelvuldig voor. Hierbij valt te denken aan bevuiling van gevels, daken, dakgoten en ramen. En die bevuiling gaat verder dan dat het er smerig uitziet. De bijtende uitwerking van duiven uitwerpselen kan ernstige schade toebrengen aan bijvoorbeeld auto’s.

Aangezien de duif zich niet makkelijk laat verjagen, in bijna alle gevallen keert hij namelijk gewoon terug om opnieuw overlast te veroorzaken, is wegvangen noodzakelijk. Duiven zijn erg honkvast, en zullen terug blijven komen op hun slaapplaats. Juist om deze reden moet de duif weggehaald worden uit zijn leefomgeving. Het wegvangen van duiven is de meest effectieve manier om van de veroorzaakte overlast af te komen.

De aanpak om de duiven te weg te vangen

Aangezien enkel het verjagen van duiven geen invloed heeft op de ondervonden overlast is de enige oplossing om duiven weg te vangen. Dit gebeurt ofwel met vangkooien of vangnetten. In het geval van deze woonstichting is er gebruik gemaakt van vangkooien. Deze zijn op strategische plekken geplaatst en voorzien van lokvoer. Zodra er duiven in de vangkooi zitten wordt deze afgesloten en worden de duiven opgehaald. De vangkooien worden opnieuw ingezet om de duivenpopulatie terug te brengen tot een werkbaar aantal.

Altijd in contact gestaan met de betrokkenen

Voorafgaand aan maar ook tijdens het project heeft Avonda Faunabeheer veelvuldig contact gehad met verschillende betrokken partijen. Zowel met de opdrachtgever als met enkele bewoners.

Het resultaat; een fijne woon- en leefomgeving voor de bewoners

Door de duivenpopulatie rondom de woningen drastische terug te brengen is de overlast snel en effectief aangepakt. Bewoners konden weer meer genieten van hun balkons en tuinen. Zo is er een fijnere woon- en leefomgeving gecreëerd. Maar ook voor de woonstichting is er door het aanpakken van de duivenoverlast een positief resultaat. Het onderhoud aan de woningen kan weer gewoon volgens planning lopen, en de woningen takelen niet eerder af door toedoen van de duif.

Heeft u een case voor ons? We komen graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw probleem waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het dagelijkse gebruik van de gebouwen. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug