Maasvlakte rotterdam broedvrij houden

Broedvrij houden Haven van Rotterdam

Sommige delen van het land hebben meer last van broedende vogels dan andere delen. Eén van de gebieden waar broedende vogels voor veel hinder kunnen zorgen is de Haven van Rotterdam (of het nu de Europoort, Botlek of Maasvlakte is). Het is namelijk de ideale broedplaats voor zee- en kustvogels zoals de zilvermeeuw, mantelmeeuw en scholekster. En aangezien deze havengebieden niet zijn aangelegd als natuurreservaat is het niet ideaal als de geplande werkzaamheden stil komen te liggen door broedende vogels.

In deze case gaan we in op het broedvrij houden van een tracé op de Maasvlakte van acht kilometer lang. We vertellen meer over waarom broedpreventie is ingezet en hoe een deel van de Maasvlakte broedvrij is gehouden.

Waarom het havengebied broedvrij houden?

Havengebieden zijn bij uitstek geliefde broedplaatsen voor zee- en kustvogels. Aangezien de geplande werkzaamheden gedurende het broedseizoen zouden plaatsvinden was het noodzakelijk om te voorkomen dat vogels hier gingen broeden.

Broedende vogels zijn bij wet beschermd. Ze mogen niet worden gestoord tijdens het nestelen en broeden. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor bouwprojecten op havengebieden, waar in sommige gevallen de werkzaamheden stilgelegd moet worden. Om dit te voorkomen worden vogels tijdens het hele broedseizoen van het terrein geweerd.

Voor de kabelaanleg van elektriciteitskabels onder de grond van de Maasvlakte, was het noodzakelijk om een strook van acht kilometer broedvrij te houden. Doordat de werkzaamheden gepland stonden midden in het broedseizoen (maart tot en met juli) was het noodzakelijk om vogels te weren. Zodat de aanleg van gleuven, ondergronds boren, het plaatsen van de kabels en het weer afdichten van de gleuven zonder oponthoud kon worden uitgevoerd.

De aanpak om dit deel van de Maasvlakte broedvrij te houden

De strook van acht kilometer lang waar de kabelaanleg plaats zou vinden kende verschillende begroeiing. Zo is de elektriciteitskabel o.a. onder het kanaal doorgegaan. Gedeelte van het tracé waren braakliggend terrein waar andere stukken langs voetpaden of wegen liepen.

Mede doordat het broedvrij te houden gebied zo lang gerekt was, waren honden de ideale methode om vogels te weren. Dagelijks is het gebied systematisch afgelopen met verschillende speciaal getrainde honden, op diverse tijdsstippen. Zo zijn Pointers ingezet op de open vlaktes, waar dit hondenras het beste tot zijn recht komt. De Springer Spaniël is juist ingezet om het bouwmateriaal en de plekken met bebouwing broedvrij te houden.

Altijd in contact gestaan met de betrokkenen

Voorafgaand aan het project heeft Avonda Faunabeheer veelvuldig contact gehad met verschillende betrokken partijen. Zowel met de opdrachtgever maar ook met ecologen om zo zorg te dragen dat het welzijn van de vogels of andere dieren niet in het geding kwam.

Het resultaat; een succesvolle kabelaanleg zonder vertraging

Dankzij de broedpreventie werkzaamheden van Avonda Faunabeheer hebben er geen vogels gebroed op de strook waar o.a. de kabelgleuven zijn afgegraven. Door tijdig te beginnen hebben we alle vogels kunnen weren, en hebben de zee- en kustvogels ergens anders hun nestlocatie gezocht.

De geplande werkzaamheden zijn allemaal volgens de bouwplanning gelopen. Avonda heeft regelmatig in contact gestaan met de uitvoerder zodat de broedpreventie werkzaamheden nooit de aanleg van de elektriciteitskabels in de weg heeft gezeten. De bouwvakkers hebben geen hinder ondervonden tijdens het broedseizoen. Niet van ons en al helemaal niet van broedende vogels.

Heeft u een case voor ons? We komen graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug