Elektriciteitsmasten broedvrij houden

Broedpreventie om elektriciteitsmasten te vervangen

Avonda Faunabeheer is ingeschakeld om een tracé van elektriciteitsmasten broedvrij te houden zodat de masten vervangen konden worden. De werkzaamheden om de masten te vervangen zouden gedurende de hele zomer plaatsvinden. Om vertraging door broedende vogels te voorkomen is het complete tracé onder en langs de elektriciteitsmasten, een goede tien kilometer, broedvrij gehouden. In deze case vertellen we meer over waarom broedpreventie is ingezet en hoe de masten broedvrij zijn gehouden.

Waarom de elektriciteitsmasten broedvrij houden?

De verouderde elektriciteitsmasten liepen langs landbouwgrond. Verschillende soorten vogels, zoals bijvoorbeeld ganzen, fazanten en eenden vinden dit de ideale nestlocatie. Zeker weilanden zijn favoriet, helemaal als er rondom de masten niet of nauwelijks wordt gemaaid. Aangezien de masten afgebroken dienden te worden, en de nieuwe weer opnieuw opgebouwd en geplaatst, moest er worden voorkomen dat broedende vogels deze werkzaamheden zouden verstoren.

Broedende vogels zijn bij wet beschermd. Ze mogen niet worden gestoord tijdens het nestelen en broeden. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor bouwprojecten, waar in sommige gevallen de werkzaamheden stilgelegd moet worden. Om dit te voorkomen worden vogels tijdens het hele broedseizoen van het terrein geweerd.

De aanpak om dit gebied broedvrij te houden

Aangezien de werkzaamheden dwars door het broedseizoen liepen is er gekozen om gedurende de periode maart tot en met juli broedpreventie in te zetten. Binnen de gehele strook van tien kilometer.

Tijdens de verkenning van het gebied viel struikgewas en hoog gras op. Dit is als eerste stap verwijderd om de strook onder en langs de elektriciteitsmasten zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor nestende vogels. Waar mogelijk is het gras het verdere broedseizoen kort gehouden.
Uiteraard is het niet bij enkel het aanpassen van de natuurlijke hulpmiddelen gebleven. Speciaal getrainde honden zijn ingezet om het gebied systematisch af te lopen. Deze methode, ook wel man met hond genoemd, zorgt ervoor dat vogels niet de kans krijgen een geschikte nestlocatie te vinden. Er is namelijk altijd gevaar in de buurt; onze honden. Elke dag is het gehele gebied kruislings doorlopen om zo elk stukje broedvrij te houden.

Altijd in contact gestaan met de betrokkenen

Tijdens een dergelijk project staat Avonda Faunabeheer altijd in contact met de verschillende betrokken partijen. Van landeigenaren, projectleiders, opdrachtgevers maar ook met ecologen om zorg te dragen dat er geen (andere) dieren onnodig worden verstoord. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de noodzaak en wordt er nooit hinder ondervonden tijdens de werkzaamheden. Broedpreventie mag (bouw)werkzaamheden namelijk nooit in de weg zitten.

Het resultaat; geen broedende vogels en vervanging van masten

Door de inzet van onze speciaal getrainde honden heeft Avonda Faunabeheer het gehele gebied vrij weten te houden van broedende vogels. Hierdoor hebben de geplande werkzaamheden dan ook volgens planning plaats kunnen vinden. De elektriciteitsmasten zijn zonder vertraging door broedende vogels vervangen.

Heeft u een case voor ons? We komen graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug