tips zelf kauwen en kraaien verjagen

Zelf kauwen of kraaien verjagen met deze tips

Kauwen en kraaien lijken sterk op elkaar. Ze behoren dan ook tot dezelfde soort. Hoewel er een paar duidelijke verschillen tussen de twee zijn in de overlast die ze veroorzaken, is de manier van weren of verjagen voor beide vogels nagenoeg gelijk. De eerste fase is zelf goed uit te voeren. Indien er voldoende andere plaatsen met voedsel in de omgeving zijn kunnen kraaien en kauwen worden afgeschrikt met hulpmiddelen. In dit blog een overzicht van de hulpmiddelen om zelf kauwen of kraaien te weren uit uw tuin, rondom het huis of (kleinschalige) gewas verbouwing. Aangezien kraaien en kauwen, zeker binnen de bebouwde kom, beschermd zijn mogen andere (permanente) methodes niet ingezet worden. Hierdoor kan Avonda Faunabeheer bijna nooit helpen bij overlast ondervonden door particulieren.

Zakelijke klanten: Veroorzaken kraaien of kauwen overlast bij uw winkel, bedrijf of terrein en wilt u ze professioneel verjagen? Neem dan direct contact op voor advies op maat. Avonda Faunabeheer komt graag langs om uw situatie te bekijken en zo tot de beste oplossing voor uw kraaien of kauwenprobleem te komen.

De oorzaak van kauwen en kraaien overlast

De meeste overlast veroorzaakt door kauwen en kraaien komt voort uit de zoektocht naar eten. Zo storten ze zich graag op zaden, gewassen maar ook op afval. Ze schuwen het openmaken van een vuilniszak, zakken met zaden of diervoeding niet. Ook het broeden, in bijvoorbeeld dakgoten of schoorstenen, kan veel overlast veroorzaken. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Daarom een aantal opties om kraaien en kauwen te weren.

Beperk broed mogelijkheden en toegang tot voedsel

De eerste tip telt misschien niet als middel om ze te weren maar beperkt de veroorzaakte schade en overlast wel. Houdt, zeker tijdens het seizoen (april t/m juni), rekening met het zorgvuldig afdekken van afval. En voert u vogels in de tuin, doe dit dan via speciale voedersilo’s zodat de kauwen en kraaien er niet bij kunnen. Voor uw dakgoten en de schoorsteen zijn speciale roosters ontwikkeld welke u kunt plaatsen zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden als nestlocatie. Deze roosters zijn verkrijgbaar bij de meeste tuincentra of bouwmarkten en voorkomt dat kauwen zich op uw terrein kunnen vestigen. Is dit advies al te laat voor u? Dan kunnen wij u wellicht verder helpen door de kraaien professioneel te verjagen of de kauwen te weren of te verjagen.

Kraaien en kauwen weren met visuele middelen

Hoewel kraaien en kauwen slimme vogels zijn kan het inzetten van visuele middelen kan al veel doen om van uw overlast af te komen. Wel moeten we direct de kanttekening plaatsen dat dit in de meeste gevallen een blijvende inspanning vanuit uw kant vergt. Ze wennen namelijk binnen enkele dagen tot weken aan de ‘nieuwe’ situatie met de visuele afschrikmiddelen. Door deze te verplaatsen of af te wisselen kan het een effectief afschrikmiddel zijn. Voorbeelden van visuele methodes om kraaien en roeken te weren zijn:

  • Vogelverschrikkers;
  • Vlaggen en linten (eventueel met folie);
  • Ballonnen gevuld met helium;
  • Nep roofvogels (vliegers of plastic namaak);
  • Reflecterende molens.

Kauwen en kraaien verjagen met geluid

Naast visuele middelen om kauwen en kraaien te weren is het ook mogelijk om ze met geluid te verjagen. Dit gaat vaak goed in combinatie met visuele middelen. Er zijn uiteenlopende middelen om geluid te (laten) maken wanneer de overlast wordt veroorzaakt. Het nadeel is dat u ze zelf moet bedienen. Enkele voorbeelden om kraaien en kauwen te verjagen met geluid zijn:

  • Kleppermolens en blikjes;
  • Ratels en kleppers;
  • Angstkreten (via een audiosysteem);
  • Schriklint/ -koord en ritselfolie.

Vooral de handmatige ratels en kleppers zijn arbeidsintensief. U moet meerdere keren per dag actief geluid maken om er voor te zorgen dat de kraaien of kauwen een andere locatie verkiezen boven die van u.

Vogelnetten plaatsen om kauwen en kraaien te weren

Is de veroorzaakte overlast het gehele jaar door, of een terugkerend fenomeen? Dan is het wellicht interessant om de optie tot het plaatsen van vogelnetten te onderzoeken. Hiermee worden vogels definitief geweerd. Hoewel vogelnetten plaatsen als een ingrijpende handeling klinkt, valt dat in de realiteit mee. De netten zijn praktisch onzichtbaar te plaatsen en een investering in een vogelvrije toekomst voor de komende jaren.

Avonda Faunabeheer geeft zakelijke klanten graag met vrijblijvend advies om de overlast rondom uw winkel, bedrijf of terrein zo goed mogelijk aan te pakken. Neem gerust contact met ons op om uw situatie door te spreken.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug