duivenpinnen of vogelnetten

Regelgeving bij het duiven verjagen

Er wordt vaak te makkelijk gedacht over het verjagen of wegvangen van duiven. In sommige gevallen wordt er zelfs gedacht dat het afschieten van de duiven een reële optie is. Dit is niet het geval. Vogels, en zeker duiven, zijn beschermd door de wet natuurbescherming. Middels deze wet zijn inheemse vogels in de meeste situaties beschermd. Hoewel er een ontheffing aangevraagd kan worden in specifieke situaties is dit niet altijd nodig. Zo is de verwilderde postduif (ook wel de verwilderde rotsduif of stadsduif genoemd) uitgesloten van bescherming door de wet natuurbescherming en mag dus wel op een humane manier weggevangen of verjaagd worden. In andere situaties is vogelwering een alternatieve en minder ingrijpende route.

Wat houdt de wet natuurbescherming in?

De wet natuurbescherming geldt in heel Nederland voor alle diersoorten. Zowel in de stad als op het platteland. Het gaat specifiek over de inheemse vogels, maar in 99% van de gevallen veroorzaken deze ook de overlast. Zo vallen alle duivensoorten onder deze wetgeving. De wet natuurbescherming verbiedt het volgende;

  1. hagelpatronen die metallisch lood bevatten;
  2. klemmen, met uitzondering van klemmen uitsluitend geschikt en bestemd voor het vangen en doden van mollen, zwarte ratten, bruine ratten, huismuizen, beverratten of muskusratten;
  3. vallen, met uitzondering van kastvallen;
  4. strikken;
  5. vangkooien, met uitzondering van vangkooien geschikt en bestemd voor het vangen van verwilderde katten en verwilderde duiven binnen de bebouwde kom;
  6. lijm, en netten, geschikt en bestemd om te worden gebruikt voor het vangen van vogels.

Deze verboden middelen worden benoemd in Artikel 3.10 van de wet natuurbescherming en als middelen bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, van de wet. Het zijn verboden middelen buiten gebouwen, behoudens ontheffing, vrijstelling of opdracht.

Hoewel er uitzonderingen mogelijk zijn in de vorm van ontheffingen en vrijstellingen is het in de praktijk vaker zo dat er naar de wet gehandeld moet worden. Dit betekend niet dat er niets tegen overlast van duiven gedaan kan worden. Zo kan vogelwering in de vorm van elektrische vogelwering en vogelnetten erg effectief zijn. Wij adviseren altijd om eerst een professional te raadplegen om te kijken wat in uw situatie de juiste plan van aanpak is. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe wij er voor kunnen zorgen dat u van uw vogeloverlast af komt maar niet de wet overtreed. Zo kunnen wij ontheffingen voor u aanvragen of het probleem aanpakken zonder in strijd te zijn met de wet natuurbescherming.

De uitzondering op de regel: de verwilderde postduif

Zoals eerder al aangestipt, is de verwilderde postduif ofwel de verwilderde rotsduif of stadsduif genoemd niet beschermd onder de wet natuurbescherming. Dit betekend echter nog steeds niet dat je hem zo maar mag afschieten. De overlast moet namelijk op een humane manier worden aangepakt. Dit gebeurt dan vaak door de duiven te vangen met behulp van vangkooien en vangnetten. Het lastige is echter om zelf te zien om wat voor duiven het gaat. Een professional ziet dit vrij snel en kan dan een op maat gemaakt plan van aanpak opstellen. Mocht uw overlast niet veroorzaakt worden door de verwilderde postduif dan is er nog de optie om duiven te weren.

Duivenwering op de volgende manieren

Het is gelukkig niet zo dat we helemaal niets tegen duivenoverlast kunnen doen. Zo is het nog wel mogelijk om duiven te weren van gebouwen of terreinen. Een voorbeeld hiervan is door het plaatsen van vogelnetten. Het probleem wordt verplaatst, de wet wordt niet overtreden maar het belangrijkste is het resultaat. U heeft geen overlast meer. Vogelnetten klinken misschien als een drastische aanpak maar zijn dit niet. In de meeste gevallen zijn ze namelijk onzichtbaar te plaatsen met een hoog slagingspercentage. Zoals eerder aangegeven, elk probleem heeft zijn eigen oplossing nodig. Avonda Faunabeheer helpt graag bij het vinden van de voor u juiste aanpak. Neem vandaag nog contact op om uw situatie door te spreken.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug