Windmolenpark bouwterrein broedvrij houden

het broedvrij houden van een bouwterrein (windmolenpark)

Voor de bouw van een nieuw windmolenpark heeft Avonda Faunabeheer het terrein in aanloop en tijdens de eerste fase van de bouw broedvrij gehouden. In deze case vertellen we meer over waarom broedpreventie is ingezet en hoe het terrein broedvrij is gehouden.

Waarom het bouwterrein broedvrij houden?

De locatie van het nieuwe windmolenpark, was voorheen een braakliggend terrein. En een perfecte (nest)locatie voor vogels en andere diersoorten. Om deze reden was het noodzakelijk om gebiedsbeheer in te zetten en zo te voorkomen dat de vogels terugkwamen naar het terrein om hier weer te broeden. Enkel op deze manier was het mogelijk om zeker te weten dat de bouw gedurende de periode februari tot en met juli niet stil kwam te liggen.

Broedende vogels zijn bij wet beschermd. Ze mogen niet worden gestoord tijdens het nestelen en broeden. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor bouwterreinen, waar in sommige gevallen de hele bouw stilgelegd moet worden. Om dit te voorkomen worden vogels tijdens het hele broedseizoen van het terrein geweerd.

De aanpak om het bouwterrein broedvrij te houden

Het bouwterrein, met een oppervlakte van 40ha, was bij aanvang van het project nog een braakliggend terrein. Gelukkig had het gras en struikgewas nog niet de overhand van het terrein. Het was in dit geval dan ook niet nodig om struikgewas te verwijderen of het terrein kort te maaien. We konden direct beginnen met de inzet van onze honden en roofvogels.

Het terrein is dagelijks bezocht door één van onze medewerkers met een speciaal getrainde hond. Aangezien het terrein nog niet bebouwd was zijn we begonnen met de Springer Spaniël. Dit jachthonden ras is ideaal geschikt om grote open terreinen vrij te houden van vogels. Dagelijks is het terrein systematisch afgelopen, om zo vogels niet de kans te bieden om een nest te bouwen op het terrein.

In de lastiger te bereiken plekken op het terrein zijn roofvogels ingezet om andere vogels te weren. Een vogel op zoek naar een veilige broedplek denkt wel twee keer na als hij een roofvogel, zijn natuurlijke vijand, op een terrein zit zitten.

Altijd in contact gestaan met de betrokkenen

Voorafgaand aan het project heeft Avonda Faunabeheer veelvuldig contact gehad met verschillende betrokken partijen. Zowel met de opdrachtgever maar ook met ecologen om zo zorg te dragen dat het welzijn van de vogels of andere dieren niet in het geding kwam.

Het resultaat; bouwen zonder oponthoud

Door de aanpak van Avonda Faunabeheer heeft er geen enkele vogel gebroed op het bouwterrein. De bouw heeft gedurende het broedseizoen nooit stilgelegen en is zonder problemen van nestende vogels van start gegaan. De geplande werkzaamheden zijn altijd besproken, zodat wij daarop konden anticiperen. De bouwvakkers hebben dan ook geen hinder ondervonden door de broedpreventie werkzaamheden.

Heeft u een case voor ons? We komen graag langs voor een vrijblijvende verkenning van uw terrein waarna we u uitgebreid advies geven. Hierin houden we uiteraard rekening met het (geplande) gebruik van het terrein en de aanwezige obstakels. Neem contact op en we spreken uw situatie graag door.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug