broedpreventie

Broedvrij houden van terreinen, het wat en waarom

Met de lente in aantocht komt het vrolijke gezegde “in mei leggen alle vogels een ei” weer naar boven. Hoewel dit in de meeste gevallen een leuke aangelegenheid is, zijn er ook hier uitzonderingen op de regel. Broedende vogels op (bouw)terreinen kunnen ernstige gevolgen hebben. Daarom vertellen wij u meer over waarom het belangrijk is om bijvoorbeeld havengebieden en (bouw)terreinen broedvrij te houden.

Waarom broedvrij houden?

De wet natuurbescherming staat niet toe dat broedende vogels worden verstoord. Er mag wel worden voorkomen dat vogels gaan broeden. De redenen voor het broedvrij houden van terreinen zijn uiteenlopend. Zo kunnen broedende vogels de voortgang van (bouw)werkzaamheden verstoren, waardoor deze soms wel tot vier maanden moeten worden opgeschort. In andere situaties komt het voor dat broedende vogels zich agressief gaan gedragen om hun nest en/of jongen te beschermen. Meeuwen zijn hier een voorbeeld van. Meeuwen broeden vaak in kolonies op de grond. Er zijn veel voorvallen bekend waarin mensen worden aangevallen en gebouwen worden bevuild door de ontlasting of met de inhoud van hun krop. Al met al geen fijne en soms zelfs een gevaarlijke werksituatie. Om nog maar over de mogelijke schade te zwijgen.

Wanneer beginnen met broedpreventie

Nu het duidelijk is waarom we terreinen broedvrij moeten houden, is de grote vraag “wanneer beginnen we met broedpreventie?”. Het simpele antwoord is voordat het broedseizoen begint. Helaas is hier geen vaste datum voor omdat het verschilt per vogelsoort. Het is dus niet alleen in mei. Zo zijn er vogels die al in februari starten met broeden. Afhankelijk van de locatie en de soorten vogels die daar voorkomen verschilt de tijd om te starten met het broedvrij houden. Uit ervaring kunnen we zeggen dat het in de veel gevallen slim is om eind februari te starten met de eerste werkzaamheden om het terrein zo oninteressant mogelijk te maken voor vogels.

Hoe wij uw terrein broedvrij houden

Allereerst wordt het terrein en gebied in kaart gebracht. Wat zijn de grenzen en welke natuurlijke hulpmiddelen kunnen we gebruiken om te voorkomen dat vogels hier gaan broeden. In sommige gevallen is het aan te raden om aanpassingen op het terrein aan te brengen, bijvoorbeeld het verwijderen van struikgewas of het maaien en klepelen van het terrein. Het inzetten van deze middelen zorgt er helaas nog niet voor dat het gebied broedvrij is. Om te voorkomen dat vogels gaan broeden moeten ze worden afgeschrikt door natuurlijke vijanden. Daarom zet Avonda Faunabeheer honden en roofvogels in om terreinen broedvrij te houden.

Mocht u bouwplannen / werkzaamheden hebben voor komende lente en zomer en bent u bang dat broedende vogels dit kunnen verstoren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw situatie door te spreken.

Snel van uw overlast af?

Bel mij terug